ỨNG DỤNG LƯU TRỮ VÀ TẠO MÃ VẠCH TRỰC TUYẾN, CHO PHÉP CHECK IN SỬ DỤNG MÃ THÀNH VIÊN TẠI CÁI SIÊU THỊ, PHÒNG TẬP GYM…
NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN, XIN VUI LÒNG QUAY LẠI SAU
NHẮC TÔI KHI CÓ THÔNG TIN MỚI