Avada Accountant Demo
Đăng ký mã vạch2022-01-18T07:18:07+07:00

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mã vạch đã góp phần không nhỏ trong tối ưu hóa các quy trình quản lý của con người. Nổi bật trong đó là quản lý sản phẩm, hàng hóa. Và để sản phẩm, hàng hóa được xuất khẩu ra nước ngoài hoặc phân phối trong các siêu thị, trung tâm thương mại thì doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký mã số mã vạch.

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Trong loạt bài viết dưới đây taomavach.com hướng dẫn quý Doanh Nghiệp thủ tục đăng ký Mã số mã vạch tại Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia – Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (GS1) và các thông tin tham khảo khác trong quá trình đăng ký mã số mã vạch

Title