ỨNG DỤNG KIỂM KHO MÃ VẠCH TRỰC TUYẾN, CHO PHÉP LƯU LẠI SỐ LƯỢNG KIỂM KÊ THEO MÃ SẢN PHẨM VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI SỔ CÁI CỦA KẾ TOÁN.
NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN, XIN VUI LÒNG QUAY LẠI SAU
NHẮC TÔI KHI CÓ THÔNG TIN MỚI